Beheer en vernietiging van de groenbedekkers voor de teelt van suikerbieten (Bietplanter 10 Oktober 2023)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van oktober 2023 
Vanggewassen hebben meer en meer succes. Hoewel de huidige wetgeving deze landbouwpraktijk meestal ondersteunt, ondervinden veel boeren ook de positieve effecten die groenbedekkers met zich meebrengen binnen het productiesysteem. Desondanks een ruime keuze aan mengsels en vernietigingsmethodes, niet te vergeten de wetgeving, is het beheer van tussenteelten soms een uitdaging. De keuze hangt af van de geschiedenis van het perceel, het bodemtype, de voor- en nateelt, het weer, de beschikbare machines, enz. Er bestaat geen kant-en-klare “groenbedekkingsrecept”, louter een reeks hulpmiddelen om te beslissen wanneer en hoe in te grijpen. In dit artikel bekijken we de verschillende beschikbare vernietigingstechnieken, afhankelijk van de wetgeving.

Dit artikel werd samengesteld met hulp van het PIBO vzw


Het volledige artikel kan u hier downloaden.