Allereerste hectaren gezaaid

uitzaai3Door de gunstige weersomstandigheden (geen regen sinds ±6 dagen) werden op zondag 8 maart reeds enkele hectaren bieten (±25 ha) gezaaid, enkel bij het cliënteel van de Tiense Suikerraffinaderij.
Wij herhalen hieronder de voornaamste zaaidichtheden en de raadgevingen voor het zaaien verschenen in ons vorig bericht.
De optimale zaaidichtheid moet een finale populatie van 90.000 planten/ha beogen, met een regelmatige opkomst. Wetende dat het gemiddeld opkomstpercentage 80% tot 85% bedraagt (90% in de beste omstandigheden), herhalen we in de tabel hieronder de zaaiafstanden voor deze verschillende omstandigheden. De cijfers in het vet komen overeen met de optimale keuzes.
Bij niet-ploegen mag men de zaaiafstand van 20 cm niet overschrijden omwille van de over het algemeen lagere opkomsten (resten van groenbemesters).
tabel zaai
Til bij het zaaien een element van de zaaimachine op over 2-3 meter. Meet de afstand tussen 11 opeenvolgende zaden, deel daarna door 10 voor de gemiddelde afstand tussen de zaden in reële omstandigheden.
De raadgevingen voor het zaaien zijn beschikbaar in ons vorig bericht.