Bieten Teeltontwikkeling

Alle bieten gezaaid; koude stress bij bieten aanwezig, maar niet altijd zichtbaar

Begin deze week was ongeveer 97% van het suikerbietenareaal gezaaid.

De bieten hebben afgelopen dagen en weken koudere temperaturen moeten doorstaan. Op 10% van de 99 geobserveerde percelen werd vorstschade gemeld. De kiemlobben van sommige rassen vertonen een donkerrode kleur net zoals de nerf en de knoppen van de eerste echte bladeren. Deze kleur is afkomstig van de productie van een pigment, namelijk anthocyanen, dat rasgebonden is. Stressvolle omstandigheden zoals koude verhogen de productie van deze anthocyanen. Het mag niet gelinkt worden met een grotere of minder grote gevoeligheid van het ras aan koude. Het mag eveneens niet gekoppeld worden aan aantastingen door insecten.

Op enkele percelen gezaaid in de week voor Pasen zijn de bieten volledig opgekomen. 26% van de 124 percelen werden gezaaid na de koude periode. Op deze percelen is er op 1 perceel na nog geen opkomst te bespeuren. In het algemeen zijn er 26% percelen met een opkomst van meer dan 85%, 27% percelen hebben een opkomst tussen de 60 en 85% en 19% van de percelen hebben een opkomst van minder dan 60%. Op 28% van de percelen werden nog geen verdere waarnemingen uitgevoerd omdat ze meestal nog maar net gezaaid zijn. De teeltontwikkeling kan gevolgd worden via de kaart “Opkomst bieten”.