Teeltontwikkeling (cichorei)

Algemene situatie

opkomst cichoreiDe allereerste zaai van cichorei werd uitgevoerd vanaf 17 maart. Enkele tientallen hectaren werden gezaaid vóór de hevige regens van 24 maart. Enkele velden ontwikkelden een korst (er werden 18 ha herzaaid). Door de lage temperaturen van eind maart en begin april vertonen deze velden een trage ontwikkeling en een relatief lage populatie (100.000 tot 120.000 planten/ha). Er werd soms schade door slakken waargenomen. Deze velden zijn reeds in het 1-bladstadium.
Het merendeel van de cichoreivelden werd gezaaid vanaf 8-9 april. Op maandag 20 april werd de zaai beëindigd op ±90% in de sectoren die leveren aan Orafti. De eerste zaai van deze periode vertoont reeds een mooie opkomst.