Bewaring Bieten

Afdekken van bietenhopen

Het KMI en verschillende klimaatmodellen kondigen momenteel aan dat vanaf dinsdag 20 november ‘s nachts minimale grondtemperaturen onder 0°C kunnen worden waargenomen. Volgens sommige voorspellingen zou er eind november een aanhoudende vorst kunnen optreden.

Wij herinneren u eraan dat de bescherming van bietenhopen tegen vorst verplicht is volgens de interprofessionele akkoorden van Iscal en RT. Wees alert voor de afdekadviezen die via uw fabrieken worden afgegeven.