Bemesting

Actualisering van de Stikstofmodule van het KBIVB – Beredeneer de stikstofbemesting in de biet

Als gevolg van de belangrijke hoeveelheden reststikstof op het einde van de winter, werd de module voor theoretische berekening van het KBIVB aangepast. Doe de berekening van de toe te passen stikstofdosis in een paar klikken.

De module is beschikbaar op de website. Module KBIVB.

Een geïndividualiseerd bemestingsadvies, gebaseerd op een analyse van het stikstofprofiel op het einde van de winter is aanbevolen, vooral voor rijke voorvruchten, organische stoffen met snelle mineralisatie of van niet-landbouwoorsprong (slib, compost, …).

Deze module, beschikbaar sinds 2006, laat toe om zeer gemakkelijk een stikstofbemestingsniveau te situeren volgens standaardwaarden, zonder een beroep te doen op een profielanalyse. Zij houdt rekening met de meststofwaarde van talrijke organische stoffen, naargelang het toedieningstijdstip en de gebruikte hoeveelheden. Talrijke proeven van het KBIVB hebben het nut van de hoeveelheden stikstofbemesting, opgesteld volgens dit model, aangetoond.