Bieten Bladziekten

Aanwezigheid van bladziekten in stijgende lijn

Wekelijks worden er verschillende bietenpercelen geobserveerd op de aanwezigheid van bladziekten. De kaart met de bladziektedruk begint meer en meer roze te kleuren wat duidt op het bereiken van de drempel voor Cercospora. Het gaat hier om 39% van de 98 geobserveerde velden. Hierbij moet opgemerkt worden dat Cercospora op de meest velden samen voorkomt met roest of witziekte. Ramularia wordt minder waargenomen.

Op de helft van de geobserveerde velden werd de drempel nog niet bereikt. Het blijft belangrijk om waarnemingen uit te voeren door 50 bladeren van willekeurige planten te plukken en na te kijken op de aanwezigheid van symptomen. Enkel wanneer de drempel is bereikt, wordt een behandeling aanbevolen. De drempel voor de vier belangrijkste ziekten zijn als volgt:

Cercospora of Ramularia : 5% aangetaste bladeren;

Witziekte of Roest : 15% aangetaste bladeren.

 U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.