Onkruid

Aanwezigheid van melganzenvoet in sommige bietenvelden. Enkele raadgevingen voor de rooi. (Bietplanter september 2011)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van september 2011

Sommige velden vertonen een aanzienlijke aanwezigheid van melganzenvoet. Deze situatie komt voort uit verschillende factoren : de droge omstandigheden na de zaai die de werking van de bodemherbiciden en de herbiciden in het algemeen bemoeilijkt hebben, de eerste behandelingen die soms iets te laat werden uitgevoerd, te lange intervallen (meer dan 10 dagen ipv de 6 tot 7 aanbevolen dagen) tussen de verschillende FAR-behandelingen, enz.
Een belangrijke aanwezigheid van melganzenvoet hindert het wassen van de bieten en de waterzuivering.
Om de aanwezigheid van melganzenvoet in de bietenhopen te beperken, is het raadzaam om de afstelling van de rooimachines voor ellk perceel aan te passen.

 

Auteur: Barbara Manderyck


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: