Bodembewerking & Zaai (cichorei) Cichorei

Aandachtspunten zaaibedbereiding en zaai cichorei

Een goede start is half gewonnen. Dat geldt voor cichorei nog meer dan voor andere gewassen. Een homogene en snelle opkomst van de cichorei is heel erg belangrijk. Besteed daarom voldoende aandacht aan de zaaibedbereiding en de uitzaai van de cichorei.

Het inwerken van de Bonalan gebeurd op zo’n 10 cm diepte. Dit wil zeggen dat deze losse laag na inwerken opnieuw goed aangedrukt moet worden. Een goed aangedrukte en vlakke bodem is erg belangrijk voor een kwalitatieve zaai achteraf. Belangrijk is dat de zaaidiepte heel nauwkeurig ingesteld moet worden. Zaai tussen 0,5 en maximum 1 cm diepte. Dieper zaaien wordt ten zeerste afgeraden (ook niet wanneer de weersomstandigheden droog zijn). Een aangedrukt zaaibed is belangrijk voor een constante zaaidiepte maar ook voor de capillariteit van de bodem.

Vermijd rioolvorming door de zaaimachine. Wanneer de zaailijn dieper gelegen is dat de tussenrij, dan deze bij hevige neerslag toestromen met aarde. Dit is nefast voor de opkomst maar kan ook fytotoxiciteit veroorzaken door accumulatie van herbiciden bij het jonge plantje.

We herinneren ook nog dat cichorei warmte minnende plant is. Een snelle en homogene opkomst is pas gegarandeerd bij voldoende hoge (15°C) bodemtemperaturen. De voorspelde weersomstandigheden zijn gunstig wat betreft vochtvoorziening maar niet optimaal qua temperatuur.