Aandachtspunten bij het klaarleggen van de grond en de zaai van suikerbieten (Bietplanter maart 2015)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van maart 2015

Het contact van het zaad met vocht, een zo hoog mogelijke temperatuur in de directe omgeving van het zaad en een goede verluchting van de grond zijn de drie elementen die de kieming zullen bevorderen. Het klaarleggen van de grond moet deze elementen bevorderen en een regelmatig bodemprofiel verzekeren voor een goede ontwikkeling van de jonge wortel.
De zaaimachine moet zorgen voor een regelmatige aflegging van het zaad zowel op afstand als in de diepte.
Deze twee handelingen zijn van cruciaal belang voor een goede kieming van de zaden en een homogene opkomst van de jonge plantjes. Een homogene opkomst vergemakkelijkt de onkruidbestrijding in de bieten evenals de rooi.

 

Auteur: Jean-Pierre Vandergten


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: