Bieten Bodem Rooi & Laden

Aandachtspunten bij de rooi en levering van suikerbieten (september 2020)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van oktober-november 2020

2020 werd opnieuw gekenmerkt door droge omstandigheden. De rooiomstandigheden van het begin ven de campagne van dit jaar zullen gelijken op die van
het begin van verleden jaar, al heeft de neerslag van de voorbije weken wel gunstige effecten op de bodemtoestand. Natuurlijk kunnen we niet zeggen hoe het
weer zal evolueren en kan een droge start gevolgd worden door zeer natte omstandigheden. Daarom, voor aanvang van het rooiseizoen, deze korte opfrissing
van de rooiaanbevelingen.

Auteurs : Kathleen Antoons & André Wauters


Het volledige artikel kan hier 2020 downloaden.