60% van het Belgische bietenareaal is gezaaid

De uitzaai van de bieten is gestart eind maart en volgens de laatste schattingen van Iscal Sugar en de Tiense Suikerraffinaderij was op 5 april 60% van het Belgische bietenareaal ingezaaid. In het westen van het land schatte Iscal Sugar dat 30% van de zaai werd uitgevoerd. Afhankelijk van de regio varieert dit van 10% tot 60%. Voor de Tiense Suikerraffinaderij wordt de zaai op ongeveer 77% geschat.

Voor de bieten gezaaid eind maart is de opkomst meestal nog gering door de koude temperaturen en het droge weer na de uitzaai, maar de meeste zaden zijn wel gekiemd. Voor de bieten die nog gezaaid moeten worden moet men zorgen voor een goed aangedrukt zaaibed om het beschikbare vocht optimaal te benutten.