Bieten Teeltontwikkeling

53% van het Belgische bietenareaal is gezaaid

Volgens de laatste schattingen (7 april) van Iscal Sugar en de Tiense suikerraffinaderij is 53% van het Belgische bietenareaal ingezaaid. Dit percentage is 60% voor het gebied van de Tiense suikerraffinaderij en 35% voor de klanten van Iscal.

De bieten die eind februari zijn geplant, bevinden zich momenteel in het 2-bladstadium.

De zaai uitgevoerd rond 27-28 maart vertoonde op 8 april opkomsten tussen 30 tot 50%.