Bieten Teeltontwikkeling

50% van het bietenareaal is gezaaid

De eerste bieten zijn op 3 maart gezaaid en in het totaal was 215 hectare gezaaid vóór 14 maart. De eigenlijke uitzaai van de bieten is gestart vanaf 29 maart. Volgens de laatste schattingen van de Tiense Suikerraffinaderij was op 5 april 51% van het bietenareaal ingezaaid. Voor Iscal Sugar bedraagt de uitzaai 46% van het areaal, maar met nagenoeg alle bieten gezaaid in de zware Polders.

De bieten gezaaid begin maart staan reeds boven. Soms liggen de bieten gezaaid einde maart reeds gekiemd in de grond ondanks de koude temperaturen en, in het Oosten en het centrum, bedekt met een laagje sneeuw. Men zal het einde van deze koude periode afwachten om de schade van de vorst te kunnen evalueren. Normaal gezien zal er geen schade worden waargenomen als de zaden net gekiemd maar nog niet aan het opkomen zijn.