44% van de suikerbieten zijn gezaaid in België op 15 april.

Op 15 april was 44% van de totale suikerbietenoppervlakte ingezaaid. Deze cijfers zijn afkomstig van schattingen door Iscal Sugar en de Tiense Suikerraffinaderij.

De situatie verschilt echter sterk tussen het oosten en het westen van ons land, waar de landbouwers door frequente en soms zeer overvloedige regens zeer zelden de mogelijkheid hebben gehad om hun bieten te planten.