1e staalname voor de groeicurve door de Tiense Suikerraffinaderij

 

De resultaten van de eerste bemonsteringen uitgevoerd door de Tiense Suikerraffinaderij op 28 juli zijn de volgende:

 

 

 

 

suiker
%

suiker
kg/ha

wortel
kg/ha

blad
kg/ha

Planten /ha

verhouding
blad/wortel

RT   28/07/20

16.83

 8.377

49.791

38.674

 98.737

 0,78

RT   29/07/19

16,01

 7.732

48.302

39.546

102.756

 0,82

RT   30/07/18

18,76

 8.937

47.637

29.205

103.098

 0,61

De resultaten van deze eerste bemonstering zijn gebaseerd op analyses van hele bieten.

Algemene tendens van de eerste bemonstering

De eerste bemonstering uitgevoerd door de RT toont een suikeropbrengst die iets hoger licht dan in 2019 maar iets lager dan in 2018. Het wortelgewicht ligt rond 50 ton, het suikergehalte ligt rond 16,8 graden en de bieten hebben een normale bladmassa. Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot kunnen zijn, te wijten zowel aan de gespreide opkomsten als aan de aanwezigheid van de vergelingsziekte.