Bieten Plantenbescherming

120 dagen regeling zaaizaden suikerbieten (Bietplanter december 2018)

Lees meer over deze regeling en over hoe we verwachten dat plaaginsecten gecontroleerd kunnen worden in geval van een zaadbehandeling met Force alleen.

Auteurs: Barbara Manderyck, Kathleen Antoons & Liza Vanderwaeren


Het volledige artikel kan je hier downloaden: