Teeltontwikkeling

± 1/3 gezaaid

uitzaai3Door het droge weer en de gunstige omstandigheden op talrijke velden, werden vorige week (week 12) iets meer dan 16.000 hectaren gezaaid, ondanks een aanhoudende noordenwind. Er werden tijdens de afgelopen week ±14.650 ha gezaaid in de bietensectoren die leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij en ±1.975 ha bij deze die leveren aan ISCAL Sugar. De totaal gezaaide oppervlakte op maandag 23 maart bedraagt ±17.575 ha, dit is ±1/3 van de vewachte oppervlakte voor 2015.
De definitief gezaaide oppervlakte in 2015 zou ±53.500 ha bedragen, dit is een daling van 10,5% ten opzichte van 2014 (59.433 ha in 2014; 61.811 ha in 2013; 63.171 ha in 2012; 64.404 ha in 2011; 59.552 ha in 2010).
Volgens de gegevens van de Landbouwkundige Diensten van de suikerfabrieken blijkt dat in 2015 :
– de rassen tolerant voor rhizoctonia bruinwortelrot gebruikt werden op ± 10% van het areaal (9% in 2014; 8,5% in 2013 en 2012, 8% in 2011; 7,3% in 2010);
– het percentage van het gebruik van rassen tolerant voor het bietencystenematode duidelijk toeneemt, met ±40% van het areaal (24% in 2014; 17,7% in 2013; 11,8% in 2012; 8 % in 2011 en 2010);
– het percentage zaad behandeld met een insecticide in de omhulling 99% overschrijdt in 2015 (99% in 2014; 98,8% in 2013; 98,5% in 2012; 97,8% in 2011; 97% in 2010);
– zoals sinds 2010, het percentage « geactiveerd » zaad 100% van de loten bereikt (90% in 2009).