Handelsmiddel - detail  
       Handelsmiddel ELOGE
Toelatingsnummer 10261P/B
Voor Beroepsgebruik
Toelatingshouder DOW AGROSCIENCES B.V.
Samenstelling 108 g/l  HALOXYFOP-R-METHYL
Formuleringstype EC (Emulgeerbaar concentraat)
Risicozinnen R36/38-R43-R66-R67-R50/53
  S2-S13-S20/21-S23-S25-S26-S36/37-S35-S61
Gevarencategorie irriterend, sensibiliserend en milieugevaarlijk
Symbool Xi, N
Aard Herbicide
Andere vermeldingen - SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen). - SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. - SPo2: Was alle beschermende kleding na gebruik. - De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma¿s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten. - Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. - P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming dragen.
Algemene opmerking max. 54g haloxyfop-P-methyl / ha / 36 maanden

Teelt wortelen (open lucht) (Daucus carota)
Veiligheidstermijn 56 dagen
Toepassingsstadium na-opkomst, 1 blad-begin van de ontwikkeling van de vegetatieve oogstbare delen (BBCH 11-40)
Opmerking Bij een toepassing van 0,5 l/ha is er een secundaire werking tegen straatgras.
Erkend ter bestrijding van : Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
eenjarige grasachtige onkruiden  0,5 l/ha, 1 toepassing     
Risicobeperkende maatregelen Bufferzone van 20 m met klassieke techniek

Teelt uien (drooggeoogste) (open lucht) (Allium cepa)
Veiligheidstermijn 28 dagen
Toepassingsstadium na-opkomst, haak - begin van de ontwikkeling van de vegetatieve oogstbare delen (BBCH 11-40)
Opmerking Bij een toepassing van 0,5 l/ha is er een secundaire werking tegen straatgras.
Erkend ter bestrijding van : Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
eenjarige grasachtige onkruiden  0,5 l/ha, 1 toepassing     
Risicobeperkende maatregelen Bufferzone van 20 m met klassieke techniek

Teelt bosuien (lente-ui) (open lucht) (Allium cepa)
Veiligheidstermijn 28 dagen
Toepassingsstadium na-opkomst, haak - begin van de ontwikkeling van de vegetatieve oogstbare delen (BBCH 11-40)
Opmerking Bij een toepassing van 0,5 l/ha is er een secundaire werking tegen straatgras.
Erkend ter bestrijding van : Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
eenjarige grasachtige onkruiden  0,5 l/ha, 1 toepassing     
Risicobeperkende maatregelen Bufferzone van 20 m met klassieke techniek

Teelt voedererwten (drooggeoogst) (open lucht) (Pisum sativum subsp. arvense)
Veiligheidstermijn /
Toepassingsstadium na-opkomst, 3 - 9 bladeren (BBCH 13-19)
Opmerking Bij een toepassing van 0,5 l/ha is er een secundaire werking tegen straatgras.
Erkend ter bestrijding van : Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
eenjarige grasachtige onkruiden  0,5 l/ha, 1 toepassing     
Risicobeperkende maatregelen Bufferzone van 20 m met klassieke techniek

Teelt vicia-bonen (paarde-, duive-, tuin-,...) (Vicia faba)
Veiligheidstermijn /
Toepassingsstadium na-opkomst, 3 - 9 bladeren (BBCH 13-19)
Opmerking Bij een toepassing van 0,5l /ha is er een secundaire werking tegen straatgras.
Erkend ter bestrijding van : Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
eenjarige grasachtige onkruiden  0,5 l/ha, 1 toepassing     
Risicobeperkende maatregelen Bufferzone van 20 m met klassieke techniek

Teelt prei (open lucht) (Allium porrum)
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium na-opkomst, stade1-5 bladeren (BBCH 11-15)
Opmerking Bij een toepassing van 0,5 l/ha is er een secundaire werking tegen straatgras.
Erkend ter bestrijding van : Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
eenjarige grasachtige onkruiden  0,5 l/ha, 1 toepassing  2-5 bladeren (voor de uitstoeling)   
Risicobeperkende maatregelen /

Teelt wortelpeterselie (consumptie wortels) (open lucht) (Petroselinum crispum var. tuberosum)
Veiligheidstermijn 56 dagen
Toepassingsstadium na-opkomst (BBCH 15-49)
Opmerking Bij een toepassing van 0,5 l/ha is er een secundaire werking tegen straatgras.
Erkend ter bestrijding van : Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
eenjarige grasachtige onkruiden  0,5 l/ha, 1 toepassing  2-5 bladeren (voor de uitstoeling)   
Risicobeperkende maatregelen /

Teelt suikerbieten (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. saccharifera)
Veiligheidstermijn 90 dagen
Toepassingsstadium na-opkomst, kiemlobben volledig ontwikkeld - 9 bladeren (BBCH 10-19)
Opmerking Bij een toepassing van 0,5 l/ha is er een secundaire werking tegen straatgras. Lagere doses mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan mtrent optreden van resistentie.
Erkend ter bestrijding van : Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
eenjarige grasachtige onkruiden  0,5 l/ha, 1 toepassing     
duist  0,5 l/ha, 1 toepassing     
hanepoot  0,5 l/ha, 1 toepassing     
wilde haver  0,5 l/ha, 1 toepassing     
graanopslag  0,5 l/ha, 1 toepassing     
Risicobeperkende maatregelen Bufferzone van 20 m met klassieke techniek

Teelt voederbieten (open lucht) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa)
Veiligheidstermijn 90 dagen
Toepassingsstadium na-opkomst, kiemlobben volledig ontwikkeld - 9 bladeren (BBCH 10-19)
Opmerking Bij een toepassing van 0,5 l/ha is er een secundaire werking tegen straatgras. Lagere doses mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan mtrent optreden van resistentie.
Erkend ter bestrijding van : Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
eenjarige grasachtige onkruiden  0,5 l/ha, 1 toepassing     
duist  0,5 l/ha, 1 toepassing     
hanepoot  0,5 l/ha, 1 toepassing     
wilde haver  0,5 l/ha, 1 toepassing     
graanopslag  0,5 l/ha, 1 toepassing     
Risicobeperkende maatregelen Bufferzone van 20 m met klassieke techniek

Teelt winterkoolzaad (open lucht) (Brassica napus ssp. (winter))
Veiligheidstermijn /
Toepassingsstadium na-opkomst in het najaar, kiemlobben volledig zichtbaar - 9 bladeren (BBCH 10-19)
Opmerking Bij een toepassing van 0,5 l/ha is er een secundaire werking tegen straatgras.
Erkend ter bestrijding van : Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
eenjarige grasachtige onkruiden  0,5 l/ha, 1 toepassing     
Risicobeperkende maatregelen Bufferzone van 20 m met klassieke techniek

Teelt sierplanten (niet bestemd voor consumptie)
Veiligheidstermijn /
Toepassingsstadium - doorlevende sierplanten: als de bladeren goed ontwikkeld zijn (juni) - éénjarige sierplanten: na het hernemen van de groei, dit is ongeveer 15 dagen na verplanten
Opmerking Bij een toepassing van 0,5 l/ha is er een secundaire werking tegen straatgras.
Erkend ter bestrijding van : Dosis Toepassingsstadium vijand Opmerking vijand
eenjarige grasachtige onkruiden  0,5 l/ha, 1 toepassing     
Risicobeperkende maatregelen Bufferzone van 20 m met klassieke techniek