Bieten Bodem Rooi & Laden

Aandachtspunten bij de rooi en levering van suikerbieten (Bietplanter september 2020)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van september 2020

2020 werd opnieuw gekenmerkt door droge omstandigheden. De rooiomstandigheden
van het begin ven de campagne van dit jaar zullen gelijken op die van
het begin van verleden jaar, al heeft de neerslag van de voorbije weken wel gunstige
effecten op de bodemtoestand.

Auteurs : Kathleen Antoons & André Wauters


Het volledige artikel kan je hier downloaden.